Styret

Styret i Treteknisk velges årlig av generalforsamlingen.

Styret består av:  
   
Styreleder:  Adm. direktør Heidi Finstad (Treindustrien)
  heidi.finstad@treindustrien.no
  976 02 543
   
Nestleder: Prosjektutvikler/Seniorrådgiver Åge Holmestad (Moelven Limtre AS)
  age.holmestad@moelven.com
  958 64 620
   
Medlemmer: Teknisk Direktør Håvard Omholt (Bergene Holm AS)
  havard.omholt@bergeneholm.no
  982 50 290
   
  Fabrikksjef Jon Arne Kjesbu (InnTre AS)
  jon.arne.kjesbu@inntre.no
  900 97 297
   
  Professor Kjell Arne Malo (NTNU)
  kjell.malo@bygg.ntnu.no
  73 59 47 84
   
  Seniorrådgiver Ida Weider Hagemo (Treteknisk, ansattes representant)
  ida.weider.hagemo@treteknisk.no
  415 50 180
   
Varamedlemmer:  
1. vara Adm. dir. Rune B. Abrahamsen (Moelven Limtre AS)
  rune.abrahamsen@moelven.no
  926 52 912
   
2. vara Daglig leder Trond Mæhlum (Begna Bruk AS)
  trond@begnabruk.no
   959 06 529
   
3. vara Fabrikksjef Glenn Andre Jensen (Bergene Holm AS)
  glenn.andre.jensen@bergeneholm.no
  982 50 371