Styret

Styret i Treteknisk velges årlig av generalforsamlingen.

Styret består av:

Styreleder: 

 
Adm. dir. Heidi Finstad (Treindustrien)
heidi.finstad@treindustrien.no
976 02 543
Nestleder:

 
Adm. dir. Rune B. Abrahamsen (Moelven Limtre AS)
rune.abrahamsen@moelven.no
926 52 912
Medlemmer:

 
Teknisk direktør Håvard Omholt (Bergene Holm AS)
havard.omholt@bergeneholm.no
982 50 290
  Driftssjef Jon Arne Kjesbu (InnTre Kjeldstad AS)
jon.arne.kjesbu@inntre.no
900 97 297
  Professor Kjell Arne Malo (NTNU)
kjell.malo@bygg.ntnu.no
73 59 47 84
  Spesialrådgiver Ivar Horsberg Hansen (Treteknisk, ansattes representant)
ihh@treteknisk.no
959 35 131
Varamedlemmer:  
1. vara


 
Divisjonssjef byggesystemer Vera Flatebø (Moelven Industrier ASA)
vera.flatebo@moelven.com
992 75 393
2. vara

 
Konsernsjef Per Morten Wangen (Stangeskovene AS)
pmw@esas.no
907 31 988
3. vara

 
Fabrikksjef Glenn Andre Jensen (Bergene Holm AS)
glenn.andre.jensen@bergeneholm.no
982 50 371
Ansatt vara


 
Seniorforsker Karl-Christian Mahnert (Treteknisk, ansattes representant)
kcm@treteknisk.no
404 99 296