Fagforum

Treteknisk sin visjon er å være "FoU-base, kompetanse- og møtesenter for norsk treindustri". Deltakelse i - og administrasjon av - fagforumer er et virkemiddel for å oppnå dette.

Treteknisk utfører sekretariatfunksjon for følgende foreninger:

Treindustriens Tekniske Forening (TTF)

Energi og Tørkeklubben,
trebransjens forum for energieffektiv tørking og fornybar varmeproduksjon.