Kontrollordninger

Treteknisk er engasjert i en rekke kontrollordninger der produsenter og leverandører har pålagt seg selv en kvalitetskontroll for å sikre enhetlig kvalitet og merking.

trelastkontroll_logo.png

Norsk Trelastkontroll

Norsk Trelastkontroll er en frivillig sammenslutning av leverandører av trelast til konstruktive formål, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre at styrkesorteringen av trelast etter NS-EN 14081 blir gjennomført korrekt.

impregneringskontrollen-logo-w.png

Norsk Impregneringskontroll

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Dette forutsetter at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler.

fingerskjotkontrollen-logo-w.png

Fingerskjøtkontrollen

Moderne lim og skjøteteknikk har ført til stadig forbedret anvendelse av trevirke, også til rent konstruktive formål. Et viktig resultat av denne utviklingen er lengdeskjøting av trelast ved hjelp av fingerskjøting.

emnekontroll-logo-w.png

Norsk Emnekontroll

Retningslinjene for Emnekontrollen er utarbeidet av Treteknisk. Ordningen er frivillig, og baserer seg på dokumentet ”Laminerte emner til vinduer og ytterdører: Nordiske bestemmelser for produksjon og kontroll”.

brannkontroll-logo-w.png

Treindustriens Brannkontroll

En brann kan få kritiske følger. I tillegg til faren for at mennesker kommer til skade kan også store verdier gå tapt. Meld deg inn i Brannkontrollen og vi hjelper deg med å sikre mot brann.