03936.jpg

Test av trevirkets fysiske egenskaper

Treteknisk kan utføre en rekke tester av de fysiske egenskapene til ulike treslag og treprodukter. Måling av trefuktighet, egenvekt (densitet), hardhet, dimensjonsstabilitet (krymping/svelling), likevektsfuktighet og fuktopptak er noen av egenskapene som kan være aktuelle. Testmetodene som anvendes er fortrinnsvis standardiserte (nasjonale, europeiske, internasjonale standarder). I tillegg kan vi utarbeide skreddersydde testoppsett.

Trefuktighet

Bestemmelse av fuktighetsinnhold gjennomføres ved tørke- /veie metoden, evt. andre destruktive og ikke-destruktive målemetoder. Fuktighetsinnholdet beregnes som forholdet mellom massen av vann i trevirket og trevirkets tørrmasse.

Densitet

Densitet (masse pr volum) testes etter standardiserte metoder.

Hardhet

Til testing av hardhet, et materiales evne til å yte motstand mot inntrenging av et hardt legeme, benyttes Brinell prøvemetode.

Dimensjonsstabilitet / likevekts­fuktighet

Prøving av dimensjons­stabilitet (krymping/svelling) og likevektsfuktighet foregår i klimakammer.

Fuktopptak

Fuktinnholdet påvirker en rekke sentrale egenskaper hos trebaserte materialer. Sorpsjons­egenskaper (et materiales evne til å ta opp og avgi fuktighet i vekslende klima) kan variere betydelig mellom ulike trematerialer. Sorpsjon testes i kontrollert klima med gitt luft­fuktighet eller ved nedsenkning i vann.