Nyhet CircWOOD sortering 104246513.jpg

SirkTRE

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

I SirkTRE vil skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenør, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk av returtre.

Norwegian Wood Cluster, som er initiativtaker for prosjektet, vil bidra til økt verdiskaping av den norske skog- og treressursen.

Forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD inngår som en integrert del av SirkTRE, som igjen blir ledet av OMTRE.

 • Prosjektnavn: SirkTRE
 • Initiativtaker: Norwegian Wood Cluster
 • Prosjektleder: Kristine Nore, daglig leder i OMTRE
 • Periode: 01.01.2022–31.12.2024
 • Finansiering: Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform, som hadde oppstart i januar 2022 og skal pågå i tre år.
 • Budsjett: Over 180 millioner NOK, hvorav over 105 millioner NOK gjennom Grønn plattform
 • Partnere, samarbeidspartnere og forskningspartnere:
  alt

Delprosjekter i SirkTRE
I tillegg til innovasjonssenteret SirkINN og forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD, er SirkTRE bygget opp av fire øvrige delprosjekter. Disse er:

 • SirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger
 • SirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk
 • SirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk
 • SirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles

Om CircWOOD
CircWOOD skal studere ulike aspekter ved trebruk i den norske økonomien for å finne nye måter for effektiv bruk av norsk returtre. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre i byggeprosjekter, og returtre som råstoff i dagens treindustri.

Mer informasjon:

Kontaktperson