Ny type overflatebehandling hindre vekst av mikrober i helsebygg.jpg

WOOD for HEALTH

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og øktbruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Resultatene vil samles i den første omfattende europeiske veilederen for bruk av tre i helsebygg, som vil gi arkitekter, investorer og eiere av helsebygg, entreprenører og produsenter nødvendig og etterspurt dokumentasjon.

Veilederen vil ta sitt utgangspunkt i Drottning Silvia Barnsjukhus i Göteborg, tegnet av prosjektpartneren White Arkitekter. Ved hjelp av denne case-studien vil prosjektgruppen utforske grensene og potensialet til tre i helsebygg med vekt på overflateaspekter.

Kravene spesifisert i denne case-studien skal oppfylles med treprodukter dets overflater blir helhetlig karakterisert ved å undersøke alle egenskaper som er viktige i helsefasiliteter med hensyn til hygiene, mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet, fotostabilitet, brennbarhet og vanndampgjennomgang samt miljømessig og økonomisk ytelse.

Ulrich Hundhausen fra Treteknisk vil lede arbeidspakke 5 «Technical, environmental and economic product performance».

  • Totalbudsjett: 1,3 millioner €
  • Budsjett Treteknisk: 300 000 €

Kontaktperson