Ulrich Hundhausen

Ulrich Hundhausen
Foto: Nicki Twang

Seniorforsker

Telefon: 976 57 599
Avdeling: FoU og rådgivning
Kompetanse: Treteknologi, trebeskyttelse, overflateteknologi, brannbeskyttelse