01057 testbiter.jpg

Kjemisk analyse

Utilstrekkelig inntrengning av impregneringsmiddel ved impregnering av treprodukter kan føre til at nødvendige egenskaper for utendørs bruk ikke oppnås.

Treteknisk tilbyr
  • Analyse mht. mengde kobber og kreosot i trevirke. Disse resultatene benyttes for å finne ut om impregneringen var vellykket.
  • Destillasjon av kreosotolje for å finne densitet, vanninnhold, krystallisasjonstemperatur, innhold av uløselige materialer og sure oljer.
  • Bestemme innholdet av formaldehyd i sponplater og limtre.
  • Bestemmelse av VOC i treprodukter.
Vi tilbyr bl.a. følgende tester:
  • Atom Absorpsjon Spectrofotometer (AAS).
  • Soxhlet-ekstraksjon.
  • Perforator- og desikatormetode.