09527.jpg

Trefuktighet

Treteknisk har erfaring fra mange års arbeid med logging, oppfølging og vurdering av fukt- og varmeteknisk funksjon i bygg og konstruksjons­elementer. Ved å måle temperatur, relativ luftfuktighet og trefuktighet tidlig i byggeprosessen kan uheldige konsekvenser unngås. Samtidig dokumenteres det at kvaliteten har vært bra i de ulike produktene og prosessleddene.

Det monteres avansert måleutstyr i hele eller deler av bygg for å detaljert følge fukt- og temperaturforløp.

Ofte logges inne- og uteklima i tillegg til energimåling av totalt forbruk. Trevirke krymper og sveller noe avhenging av trekvalitet og klima. Det kan også monteres givere som registrerer treets dimensjons­endringer.

Treteknisk jobber med veggens respons til inneklima. Resultatet vil vise mulige begrensninger av ventilasjon for å utnytte konstruksjonens egen pusteevne.

Treteknisk tilbyr logging for å

  • Bidra til å sikre en god fuktteknisk funksjon av konstruksjonen i bygge­prosessen.
  • Oppdage byggefeil.
  • Vurdere kuldebroer.
  • Vurdere nye materialer som testes.
  • Gi forslag til tiltak dersom fare­signaler dukker opp, slik at det er mulig å skifte ut med alternative materialer eller endre konstruksjonen.
  • Øke kunnskapen om fukt- og temperatur­forhold og klima­påkjenning.
  • Definere trevirkets ytelse i moderne konstruksjoner som elementer i flere­etasjers konstruksjoner eller mot fukt­belastede rom.
  • Presentere oppbygning av klima­skjermen og bygningsfysikken som tilbyr denne ved seminarer og kurs