01055 ulike treslag.jpg

Identifisering av treprodukter

Anvendelse av et uegnet treslag kan resultere i dårlige egenskaper i sluttproduktet. Treteknisk har nødvendig utstyr til å identifisere treets spesifikke egenskaper slik at det er egnet for valgt bruksområde.

I forbindelse med reklamasjonssaker kan Treteknisk utføre treslagsbestemmelse. Til denne undersøkelsen er kun en liten trebit nødvendig.

Vi kan også kontrollere resultater mot internasjonale avtaler, som f.eks. CITES-konvensjonen.

Treteknisk tilbyr

  • Gjennomføring av treslags­bestemmelse.
  • Vurdering av tre mht internasjonale fredningstraktater.
  • Rådgivning ved anvendelse av tre for spesifikk bruk.