07138.jpg

Trebaserte produkter

Treteknisk kan utføre en rekke tester av egenskapene til trebaserte produkter, som for eksempel limtre, massivtre, I-profiler og trebaserte plater. Vi har utstyr for måling av blant annet stivhet, styrke, densitet, fuktinnhold, formstabilitet, krymping/svelling og formaldehydemisjon.

Treteknisk tilbyr

  • Testing av mekaniske egenskaper
  • Testing av fysiske egenskaper
  • Vurdering av testresultater
  • Forslag til testprogram