29039 Sørkedalen.jpg

Overflatebehandling

Objektiv og tredjeparts verifisert tilstandsvurdering av overflatebehandling basert på internasjonale standarder.

Treteknisk tilbyr testing av overflatebehandlingssystemer, rådgivning, prosjektledelse og prosjektdeltakelse i forbindelse med:

Gulv

Overflatebehandling av tre er et område hvor Treteknisk er sterkt engasjert. Vi har lang erfaring med bruk og testing av overflatebehandlingssystemer til gulv.

Treteknisk tilbyr

 • Testing av ulike overflatebehandlingssystemer på gulv iht. internasjonale standarder. 

Vi tilbyr bl.a. følgende tester:

 • Måling av vedheft (basert på ISO 4624). 
 • Måling av hardhet (basert på NS-EN 1534).
 • Slitasjetest av parkettlakk (basert på prEN 13696).

Se også: Test av tregulv

Innvendig panel

Treteknisk har lang erfaring med testing av overflatebehandlede innvendige paneler. Vår kunnskap om trevirke som materiale, overflatebehandling og laboratorieressurser gjør det mulig å tilby en omfattende undersøkelse.

Vi tilbyr tester av

 • Glans (basert på ISO 2813). 
 • Filmtykkelsen (basert på ISO 2808).
 • Vedheft (basert på ISO 4624 og 2409).
 • Farge (basert på ISO 7724-1 og 7724-2).
 • Kvistgulning (basert på ISO 11507).
 • Ruhet av overflate (basert på EN ISO 3274).

Kledning

For å bevare trevirket er det nødvendig å behandle evt. skader hurtig og riktig. Treteknisk har lang erfaring med testing av overflatebehandlet utendørs kledning.

Vår kunnskap om trevirke som materiale, overflatebehandling og laboratorieressurser gjør det mulig å tilby en omfattende undersøkelse.

Vi tilbyr bl.a. følgende tester:

 • Glans (basert på ISO 2813).
 • Filmtykkelse (basert på ISO 2808).
 • Farge (basert på ISO 7724-1 og 7724-2).
 • Vedheft (basert på ISO 4624 og 2409).
 • Akselrert- og naturlig værbestandighet (basert på NS-EN 927-6 og NS-EN 927-3).
 • Ruhet av overflate (basert på EN ISO 3274/1997).

Terrassebord

Terrassebord er eksponert for vær og vind gjennom alle fire årstider. Treteknisk har lang erfaring med vurdering og testing av terrassebord, og kan dermed tilby evaluering og optimalisering av treprodukter ifm. terrassebord.

Treteknisk tilbyr

 • Evaluering og klassifisering av skader.
 • Rådgiver for valg av overflatebehandlingssystem.
 • Sammenligning av ulike overflatebehandlingssystemer iht. internasjonale standarder.

Vi tilbyr bl.a. følgende tester:

 • Værbestandighet i kunstig/akselrert atmosfære (basert på NS-EN 927-6).
 • Værbestandighet i naturlig atmosfære (basert på NS-EN 927-3).
 • Farge (basert på ISO 7724-1 og 7724-2).
 • Ruhet av overflate (basert på EN ISO 3274).

Værbestandighet

Treteknisk har lang erfaring med testing av værbestandighet av overflatebehandlingssystemer til utvendig kledning.

Treteknisk tilbyr

 • Testing av værbestandighet i kunstig/akselrert atmosfære (metode basert på NS-EN 927-6). 
 • Testing av værbestandighet i naturlig atmosfære (metode basert på NS-EN 927-3). 
   

Treteknisk har et eget forsøksfelt i Sørkedalen. Etter eksponering vil typiske parametere evalueres:

 • avflaking iht. ISO 4628-5
 • glans iht. ISO 2813
 • utseende iht. ISO 4628-1
 • farge iht. ISO 7724-1 og 7724-2
 • krakelering/sprekkdannelse og kritting iht. ISO 4628-4