28448.jpg

Mekaniske treforbindelser

Treteknisk kan utføre en rekke tester av egenskapene til mekaniske forbindelsesmidler som for eksempel spiker, skruer, dybler og spikerplater. Vi har utstyr for produksjon av prøvestykker og måling av styrke og stivhet.

Treteknisk tilbyr

  • Forslag til testprogram.
  • Utvelgelse og tillaging av prøvestykker.
  • Testing av mekaniske egenskaper med hensyn til uttrekkskapasitet, gjennomtrekkingskapasitet, flytemoment og tverrbelastning.
  • Testing og vurdering av avstand mellom forbindere og avstand til kant og ende.
  • Vurdering av testresultater og rapportering.
  • Beregning av kapasitet.
  • Klimatesting av forbindelsesmidler.