trekonstruksjon.img

Overvåking av trekonstruksjoner

Trekonstruksjoner i fuktutsatte miljøer kan ha behov for overvåking. Ved å registrere temperatur, relativ luftfuktighet og trefuktighet i konstruksjonen, gir dette et godt bilde av forholdene på stedet og tilstanden til konstruksjonen, for eksempel hos hus i massivtre eller trebroer.

Måling av stangkrefter kan også utføres. Dersom et stålstag i en konstruksjon har for høy eller for lav spennkraft, kan dette gi tvangskrefter i konstruksjonen og i verste fall føre til brudd.

Treteknisk tilbyr

  • Overvåking av trekonstruksjoner med hensyn til trefuktigheten i konstruksjonen, temperatur og relativ luftfuktighet.
  • Måling av stangkrefter.