Fotoweb 2 Lim 3 mai 025.JPG

Lim

Treteknisk kan utføre en rekke tester av egenskapene til lim og limte forbindelser. Vi har kompetanse og utstyr for produksjon av prøvestykker og for testing av blant annet bøyestyrke, skjærstyrke, motstand mot delaminering og tverrstrekkstyrke.

Treteknisk tilbyr

Testing av limsystem og limte forbindelser etter standardiserte metoder

Standard Testing av
NS-EN 302-1 Strekk og skjærfasthet
NS-EN 302-2 Delaminering
NS-EN 302-3 Strekkfasthet
NS-EN 302-4 Trykk og Skjærfasthet
NS-EN 302-5 Maksimum stabletid
NS-EN 302-6 Minimum pressetid
NS-EN 15416-2 Statisk belastningsprøving med flere limfuger ved stykkskjærbelastning
NS-EN 15416-3 Krypegenskaper ved bøy og skjær belastning
NS-EN 15416-4 Åpentid for enkomponent polyuretanlim
NS-EN 15416-5 Pressetid
NS-EN 205 Strekk og skjærfasthet
NS-EN 12092 Viskositet
NS-EN 1245 pH på lim
ASTM 3535 Krypegenskaper under statisk belastning
ISO 12460-4 Bestemmelse av formaldehyd - eksikator metoden
JIS K 6806 Water based polymer - Isocyanate Adhesives for Wood
JIS K 6852 Skjærfasthet

 

Akkrediteringsdokument

JAS approved adhesives