00978.jpg

Trykkimpregnering

Treteknisk kan utføre tester av impregneringsmidler i utendørs forsøksfelt og kjemiske analyser av trykkimpregnert materiale. Vi kan analysere opptak av koppermidler og kreosot, i tillegg til å vurdere midlenes inntrengning.

Treteknisk tilbyr

  • Gjennomføring av analyser
  • Prøving i forsøksfelt
  • Vurdering av testresultater
  • Forslag til testprogram