røykgassmåling.jpg

Røykgassmåling

I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) må bedrifter med fyringsanlegg over 1 MW dokumentere sine utslipp av støv og røykgasskonsentrasjon. Treteknisk tilbyr slike målinger.

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kap. 27 Forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler, krever at bedrifter med fyringsanlegg fra 1-5 MW dokumenterer sine utslipp av støv og røykgass-konsentrasjon gjennom målinger hvert annet år. Bedrifter med fyringsanlegg fra 5-10 MW må dokumentere sine utslipp hvert år.

Treteknisk gjennomfører slike målinger med metoder i henhold til internasjonale standarder.

Treteknisk tilbyr

  • Måling av støv og røykgass-konsentrasjon av NOx og CO. Målingene gjennomføres i henhold til internasjonale standarder, og resultatene kan brukes direkte som rapportering til fylkesmannen.
  • Oppfølgende konsultasjon omkring tiltak som bør gjennomføres for optimalisering av fyrtekniske forhold.