Henning Horn

Henning Horn
Foto: Nicki Twang

Forskningsleder

Telefon: 900 37 013
Avdeling: FoU og rådgivning
Kompetanse: Energiutnyttelse, tørking, biobrensel, røykgassmåling, PEFC, forskningssøknader