13733 Skade.jpg

Reklamasjon av tregulv

Treteknisk har lang erfaring med skader og reklamasjonssaker på tregulv. Som uavhengig 3-part, kan Treteknisk ved en befaring av gulvet vurdere feil og finne årsak til problemet. En befaring innbærer et besøk fra en av våre rutinerte saksbehandlere. Gulvet blir grundig dokumentert med bilder og målinger.

En befaring etterfølges alltid av en teknisk tilstandsrapport med en beskrivelse av gulvets tilstand, vurderinger av gulvet opp mot aktuelle standarder og beskrivelse av mulige årsaker til problemet.

Treteknisk tilbyr

  • Befaring av tregulv i boliger, leiligheter, kontorbygg etc.
  • Dokumentasjon av breddebevegelse, kuv, sprekker, trefuktighet mm.
  • Bedømmelse av produkt- og monteringskvalitet.
  • Vurdering av gulvet i en teknisk tilstandsrapport.