Mekaniske treforbindelser

Teknisk håndbok nr. 3, 2022 (6. utg.)
Forfattere av 6. utgave:
     Geir Glasø, Sweco Norge AS (tidligere Treteknisk)
     Stine Lønbro Bertelsen, Dansk Teknologisk Institut
     (tidligere Treteknisk)
     Andreas Stenstad, Treteknisk
Sider: 166
ISBN: 978-82-7120-202-6
ISSN: 1890-2170
Pris: 1300,- eks. forsendelse (900,- for medlemmer og studenter)

Første utgave av boken kom i 1974, og siden har den vært meget etterspurt i ingeniørmiljøene og i skoleverket. 

Den nye utgaven av Mekaniske treforbindelser er basert på dimensjoneringsprinsippene angitt i NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010, Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. 

Håndbok i Mekaniske treforbindelser er et praktisk supplement til NS-EN 1995-1-1 Eurokode 5, og gir regler og tallverdier for kapasitet på en rekke mekaniske treforbindelsesmidler. 

Håndboken er finansiert av Treteknisk. 

Boken er delt inn i 11 kapitler samt referanseliste:

Nr. Kapittel
1 Innledning og bakgrunn
2 Kapasiteter
3 Spiker
4 Bolter
5 Stavdybler
6 Treskruer
7 Innlimte bolter
8 Tømmerforbindere
9 Spikerplater
10 Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse
11 Brann
  Referansliste