Flere prosjekter

Fotoweb-UL-KM-1-2-mai-010.JPG

Klasserom i massivtre

Fire klasserom i massivtre - kartlegging av det fysiske inneklimaet, egenskaper i massivtre, energibruk samt brukernes helse og trivsel.

abracadabra.jpg

Abracadabra

Undersøker hvordan tilbygg, ekstra etasjer, eller ny konstruksjon kan gjøre renoveringsprosjekt og energieffektivisering til attraktive investeringer.

trekonstruksjon.img

Tresterk

Utvikle måter å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

06004 Sørkedalen kirkegården.jpg

CreoSub

Finne nye impregneringsformer som kan overta for kreosotimpregneringen som benyttes i dag.