Flere prosjekter

trekonstruksjon.img

Tresterk

Hovedmålet er å finne en måte å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som gjøres ved norske sagbruk i dag.

spilefasade.img

Wood2New

Målet er å identifisere muligheter og begrensninger for bruk av tre innendørs. Dette skal gjøres ved undersøke hvilke effekter materialet har på menneskers velvære i innendørs miljøer.

06004 Sørkedalen kirkegården.jpg

CreoSub

Den overordnede idéen i Creosub er å finne nye impregneringsformer som kan overta for kreosotimpregneringen som benyttes i dag.