Testing

Mekanisk prøvingslaboratorium og kjemilaboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering for mekanisk prøving og kjemiske analyser. I tillegg har vi et tørketeknisk laboratorium for tørkeforsøk, limlaboratorium for testing og godkjenning av lim, laboratorium for overflatebehandling og treanatomisk laboratorium for mikroskopundersøkelser.

Vi tester ikke bare trelast og trebaserte konstruksjoner, men også lim, forbindelsesmidler, impregneringsmidler, overflatebehandling og lignende.

Fotoweb 2 Lim 3 mai 025.JPG

Lim

Testing av egenskapene til lim og limte forbindelser.

01586.jpg

Test av tregulv

Nøytral sakkyndig bistand i reklamasjonssaker og testing av gulv for vurdering av skade eller feil. Tilbudet er rettet mot produsenter, importører og privatpersoner.

09527.jpg

Trefuktighet

Logging, oppfølging og vurdering av fukt- og varmeteknisk funksjon i bygg og konstruksjons­elementer.

01057 testbiter.jpg

Kjemisk analyse

Utilstrekkelig inntrengning av impregneringsmiddel ved impregnering av treprodukter kan føre til at nødvendige egenskaper for utendørs bruk ikke oppnås.

måle trefuktighet.img

Trebaserte produkter

Testing av egenskaper til trebaserte produkter, som for eksempel limtre, massivtre, I-profiler, modifiserte stendere og trebaserte plater.

Standards shutterstock_225290317.jpg

Arbeid med standarder

Treteknisk er engasjert i standardiseringsarbeid og deltar I en rekke standardiseringskomiteer nasjonalt og internasjonalt.