Kurs

Treteknisk tilbyr kurs med en praktisk vinkling. Service på kompetanse kan være vel så lønnsomt som service på maskinene. Pris for opplæringsvirksomheten avtales ved bestilling.

Gulvkurs

Vinteren er uunngåelig i Norge og med den får vi tørt inneklima. Dette er vanskelige forhold for gulvene våre. Noen gulv tåler denne perioden helt fint, mens andre sprekker opp. Hva skyldes dette?

Neste kurs 14. november

Fagbrev i Limtreproduksjonsfaget

Har du arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapen din?

Treteknisk tilbyr kurs som forbereder deg til teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater i Limtreproduksjonsfaget. 

Dette er første skritt på veien for å få fagbrev.

Fagbrev i Trelastfaget

Har du arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapen din?

Treteknisk tilbyr kurs som forbereder deg til teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater i Trelastfaget.

Dette er første skritt på veien for å få fagbrev.

Treslagsbestemmelse

Hvordan bestemmer vi treslag? Hvordan henger trestruktur og egenskaper sammen? Hvilke treslag er det lov å innføre til Norge og hvem bestemmer det?

Dette, og mye mer vil du få svar på i kurs i treslagsbestemmelse på Treteknisk.