FireCellCoat.png

FireCellCoat

Treteknisk er med på det internasjonale prosjektet FireCellCoat i programmet «Bioeconomy in the North», som har som formål å utvikle brannmaling basert på modifisert mikrofibrillert cellulose.

Det biobaserte brannbeskyttelsesmidlet vil gjør det mulig at treprodukter oppnår den høyeste klassifikasjonen for brennbare produkter i innen- og utendørsbruk.

FireCellCoat er ledet av Fraunhofer WKI i Tyskland. De andre partnerne er VTT Technical Research Centre of Finland og Teknos Oy, også fra Finland. Ulrich Hundhausen hos Treteknisk leder arbeidspakkene «Application and product performance» og «Environmental and economic impact».

Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2022.

For nærmere informasjon, kontakt Ulrich Hundhausen ved Treteknisk: ulrich.hundhausen@treteknisk.no.

Se også: Firecellcoat.com

Publisert 26. februar 2020.