Kløvsag1 (002).PNG

Invitasjon til prosesskurs Høvleri og Verktøy

17. - 18. mars, Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker 


Digitale 3D-modeller av produksjonsprosesser kan benyttes til å simulere effekten av forskjellige tiltak.

Dette gir mulighet til å vurdere effekten av investeringer i en 3D-modell før en eventuell investeringsbeslutning.

Målet er å unngå feilinvesteringer.

Påmelding her. Frist for påmelding er 17. februar!

Tiltakene som simuleres kan være investeringer eller forbedringer i prosessen, effekten av endret ordremønster, bedret driftstilgjengelighet etc.
Treteknisk er nå i gang med å lage en modell av høvleriet til Bjertnæs Sag AS på Jevnaker.

Erik Røshol vil presentere modellen på det planlagte prosesskurset for Høvleri og Verktøy som skal gjennomføres den 17. og 18. mars på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker.
I løpet av kurset skal vi også besøke Bjertnæs Sag, så her blir det mulighet til å se både den virkelige prosessen og modellen.

For mer informasjon om kurset, se her.