Bygge i tre

Tre bygger det grønne skiftet!

For å nå de nasjonale og internasjonale miljømålene må det bygges mer i tre. En økende andel av nye prosjekter vil foregår i urbane strøk og med økende grad av industrialisert byggeri. Dette vil kreve innovasjon når det gjelder byggemetoder, produkter, beskrivelser, dokumentasjon og tilpasninger i produksjon. Treteknisk kjenner hele verdikjeden fra skog til marked og bidrar i alle ledd av denne utviklingen. 

Treteknisk har deltatt aktivt i å realisere flere signalbygg, slik som Treet og Våler kirke.

Bruk av tre i innemiljøer øker opplevelsen av comfort, reduserer energiforbruk og ventilasjonsbehov. Treteknisk er ledende i forskningsarbeidet når det gjelder treets innvirkning på innemiljø.

Fokus nr 32.jpg

Les mer om

20140928_084059_Android.jpg

Bygge i tre

Tre er et et fleksibelt og tidsriktig byggemateriale.  Treteknisk gir byggteknisk rådgivning for bruk av tre.

treet.jpg

Signalbygg

Utviklingen av trebygg er inne i en spennede fase.  Tradisjonell trebruk utfordres og Treteknisk bidrar til nye løsninger ved en rekke signalbygg.