Treteknisk Informasjon

Treteknisk informasjon (TI) er Treteknisk sin informasjonskanal for hele næringskjeden.

Tidsskriftet utkommer 2 ganger pr. år, og abonnementet koster 400,-

Bestilling av abonnement ved henvendelse til firmapost@treteknisk.no eller per telefon 988 53 333.

Bladene kan også leses i pdf-format. Under finnes en oversikt over utgitte blader fra og med 2008.
Kontakt firmapost@treteknisk.no for eldre utgaver.