Tilstandsvurderinger

Treteknisk utfører tilstandsvurdering av alle typer treprodukter og trebygg. Tilstandsvurderinger gir en nøytral vurdering av vedlikeholdsbehov og byggsikkerhet. Treteknisk utfører også tjenester som nøytral sakkyndig i tvistesaker.

Tilstandsvurdering av bygg

Alle bygg trenger regelmessig ettersyn. Treteknisk gjennomfører tilstandsanalyser for alle typer trekonstruksjoner.

Tilstandsvurderingen utføres effektivt og dokumenteres i en rapport som kan anvendes av oppdragsgiver til planlegging av vedlikehold, vurdering av skadeomfang etter ulykker (f.eks. brann), eller fuktskader, vurdering av konstruksjoners sikkerhet, grunnlag for reklamasjoner/rettssaker.

Tilstandsvurdering av boliger

Tilstandsvurderinger av boliger er et tilbud til privatpersoner. En tilstandsvurdering er et godt hjelpemiddel for planlegging av vedlikehold, og kan også være et grunnlag for å vurdere omfang av skader på eiendom.

Tilstandsvurderinger av boliger gjennomføres av fagpersonell ved Treteknisk, og vil i de aller fleste tilfeller kunne gjennomføres i løpet av én arbeidsdag. Tilstandsvurderingen dokumenteres i en egen rapport som blir oppdragsgivers eiendom.

Tilstandsvurderinger av offentlige bygg

Tilstandsvurderinger av offentlige bygg er et tilbud til private og offentlige instanser som eier og forvalter større bygg. Treteknisk har spesialkompetanse på store trekonstruksjoner (haller, fleretasjesbygg osv.). En tilstandsvurdering er et godt hjelpemiddel for planlegging av vedlikehold, vurdering av byggets sikkerhet eller vurdering av skadeomfang på bygg eller bygningsdeler.

Tilstandsvurderinger av boliger gjennomføres av fagpersonell ved Treteknisk. Tilstandsvurderingen dokumenteres i en egen rapport som blir oppdragsgivers eiendom.

Vi tilstreber å kunne gjennomføre tilstandsvurderinger på kort varsel og med effektiv rapportering til oppdragsgiver.

01586.jpg

Test av tregulv

For å unngå problemer med gulv under bruk, kan Treteknisk uføre en rekke produkttester. Tilbudet er rettet mot produsenter, importører og privatpersoner.