Panel og kledning

CE-merking av panel og kledning er basert på harmonisert standard NS-EN 14915 "Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking".

Krav CE-merking

For å kunne CE-merke panel og kledning skal det i henhold til NS-EN 14915 dokumenteres samsvar i system 4. Dette innebærer ingen sertifisering, men bedriften må etablere et internt produksjonskontrollsystem og utføre en innledende typeprøving.

Treteknisk kan være behjelpelig med å lage samsvarsdeklarasjon, gjøre innledende type-prøving og bidra med informasjon om hva som må med i en kvalitetshåndbok.

Brannbeskyttelse

Hvis man på et tidspunkt i produksjonsprosessen øker brannklassifiseringen til produktet, f.eks. ved brannhemmende maling, endres systemet for CE-merking av produktet fra system 4 til system 1. Da kreves det et produktsertifikat (CE-sertifikat om konstant ytelse).

Treteknisk er utpekt av DiBK som produktsertifiseringsorgan i system 1 for EN 14915, og bistår med dette.