Trebaserte plater

CE-merking av trebaserte plater er basert på harmonisert standard NS-EN 13986 ”Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg. Egenskaper, evaluering av samsvar og merking”.

Krav til sertifisering

For å kunne CE-merke platene skal det i henhold til NS-EN 13986 dokumenteres samsvar i system 2+. Dette innebærer sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll (FPC).  

Før sertifikat kan utstedes foretas en innledende revisjon, der blant annet kvalitetshåndbok, kontrollrutiner og innledende typetesting vurderes. På bakgrunn av denne revisjonen kan sertifikat utstedes.

Oppfølgende revisjon gjennomføres 2 ganger årlig. Revisjonen omfatter gjennomgang av bedriftens dokumenterte kvalitetssystem og produksjonskontroll i fabrikk.

Brannbeskyttelse

Hvis man på et tidspunkt i produksjonsprosessen øker brannklassifiseringen til produktet, f.eks. ved brannhemmende maling, endres systemet for CE-merking av produktet fra system 2+ til system 1. For dette kreves det et eget produktsertifikat (CE-sertifikat om konstant ytelse).

Treteknisk er utpekt av DiBK som produktsertifiseringsorgan i system 1 for EN 13986, og bistår med dette.

Sertifiserte bedrifter
 

Bedrift Web Sertifikat nr.
Arbor-Hattfjelldal A/S www.arbor.no 1070 - CPR - 203
Forestia AS Braskereidfoss     www.forestia.no     1070 - CPR - 201