Standards shutterstock_225290317.jpg

Arbeid med standarder

Treteknisk er engasjert i standardiseringsarbeid og deltar I en rekke standardiseringskomiteer nasjonalt og internasjonalt.

Vi har utarbeidet en oversikt over viktige standarder samt hvem som er ansvarlig for oppfølging på Treteknisk.

Oversikt standarder.

Medlemsbedrifter vil få tilsendt medlemsbrev på standardisering 3-4 ganger pr. år, eller etter behov. Medlemsbrevet presenterer viktige nye standarder, samt viktige standarder som er på/kommer på revisjon. Medlemsbrevet vil ta opp konsekvenser for industrien vedrørende endringer i standarder.

Har du spørsmål angående standarder eller innspill til oversikten ta kontakt med oss. Se også: "Standarder og standardisering".