pefc-logo-w.png

PEFC miljøsertifisering

Sporbarhets- eller Chain of Custody-sertifisering dokumenterer at råstoffet til produktene kommer fra bærekraftig drevet skog og er utviklet for virksomheter som bearbeider og selger skogbaserte produkter. Alle ledd i kjeden fra skog til forbruker må ha sitt sertifikat. I dag er alle de største treforedlings- og sagbruksselskapene sertifisert og stadig flere produksjons- og handelsbedrifter kommer etter.

PEFC-merket er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk.

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Dette er en internasjonal organisasjon med mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering.

Bedrifter som selger PEFC-sertifiserte treprodukter må kunne dokumentere at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skog. Sporbarhetssertifisering gjøres av en tredjepart, som også utsteder sertifikat og gjennomfører årlig revisjon.

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og ble etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden. I Norge bruker PEFC Levende Skog-prinsippene som grunnlag for sertifiseringen.

Kravene til merket finner du på PEFCs nettsider. Det er ingen spesifikke kostnader knyttet opp til å benytte merket. Kostnaden for de sertifiserte bedriftene ligger i en årlig avgift til PEFC-Norge samt i kostnaden i forbindelse med den årlige revisjonen.

Norsk Treteknisk Institutt sertifiserer i henhold til standarden PEFC ST 2003:2012 CoC Standard.

For ytterligere informasjon, se også: pefcnorge