Tilstandsvurderinger

Tilstandsvurdering av trebaserte byggevarer og konstruksjonsdeler

Tilstandsvurdering utføres effektivt og dokumenteres i en rapport som kan anvendes av oppdragsgiver til planlegging av vedlikehold, vurdering av skadeomfang etter ulykker, f.eks. brann eller fuktskader. Treteknisk kan også foreta vurdering av konstruksjoners sikkerhet og/eller utarbeide grunnlag til reklamasjoner/rettssaker. Normalt medfører dette en befaring. 

Treteknisk bedømmer kun tekniske årsaker i saken og legger til grunn gjeldende regelverk og standarder ved alt arbeid som omtales i rapporten.

Treteknisk kan på forespørsel bistå med utbedringsforslag og kostnadsestimater.

01586.jpg

Test av tregulv

For å unngå problemer med gulv under bruk, kan Treteknisk uføre en rekke produkttester. Tilbudet er rettet mot produsenter, importører og privatpersoner.