26641.jpg

Tilstandsvurdering ved råteskade

Klimaendringene gjør at tre eksponert for fuktighet blir mer utsatt for råte.  Råteskader oppstår når mikroorganismer får tilgang til luft, temperatur, fuktighet og ubeskyttet tre.

Forebyggende tiltak mot råte er å begrense treets eksponering for fukt eller forbedre treets motstand mot råte ved råtebeskyttende midler.  Som regel er disse tiltak nok til å unngå råte og sikre konstruksjonen lang levetid.

Dersom det allikevel skulle være mistanke om råte utfører Treteknisk råteundersøkelser. Hvis råte blir påvist kan vi komme med råd om tiltak som begrenser eller fjerner problemet.