agder.png

Fagskolen i Agder tilbyr etterutdanning

Studentene på modulen vil lære om endringer og omstilling, og får grunnleggende kompetanse i kontinuerlig forbedringsarbeid og lean-verktøy. Dette kan ha en stor betydning for effektivisering av produksjonsprosesser.