Arena Pro 2.JPG

WoodWorks!, Treteknisk bidrar.

Innovasjonsklyngen WoodWorks!, med utgangspunkt i Midt-Norge, fikk fredag morgen beskjed om at de er tatt opp i ordningen Norwegian Innovation Clusters.

Treteknisk har allerede gjennom sitt arbeid i klyngen bidratt i utviklingen av en fremtidsrettet verdikjede for trebaserte løsninger. Når klyngen, som frem til nå har hatt navnet Arena Skog, går videre til øverste divisjon av innovasjonsklynger – Arena Pro, vil Treteknisk være en aktiv partner for å utvikle fremtidens løsninger basert på tre.

Administrerende direktør ved Treteknisk, Audun Øvrum, uttaler at Treteknisk er svært tilfredse med at WoodWorks! Klyngen har nådd helt til topps i den harde konkurransen om å bli tatt opp i programmet. 

«Treteknisk ønsker med sin kompetanse på riktig bruk av tre å være en sentral aktør for at WoodWorks! skal bli nyttig for industri og samfunn», understreker Øvrum.

Knut Amund Skatvedt, avdelingsleder ved Treteknisk, er prosjektleder for bygg i klyngen og forteller at klyngen fortsatt vil ha hovedfokus på høye bygg i lette trekonstruksjoner. Forskningsprosjektet «Build in Wood», hvor Treteknisk har en sentral rolle, vil bli et nyttig verktøy for at næringen skal lykkes kommersielt med urbant byggeri, forteller Skatvedt.