Årets trebyggeri 2018.jpg

Årets trebyggeri 2018

Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på over 4000 kvm i 8 etasjer. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem i KL-tre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Prosjektet er det største KL-tre (massivtre) boligprosjektet som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge boliger i KL-tre beregnet på det kommersielle markedet kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligblokken inngår som en del av Lilleby-området, som er Trondheims nye grønne bydel. Bygget er en god representant for lavt energiforbruk, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp.

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2018 under Byggedagene. Årets Trebyggeri 2018 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2018. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer eller andre konstruksjoner. Juryen har gått gjennom et stort antall prosjekter ferdigstilt i 2018, og plukket ut tre kandidater til prisen.

Årets Trebyggeri 2018 – tre flotte byggeprosjekter nominert

Det var stor spennvidde og høy kvalitet i prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger.  «Juryen hadde også i år en krevende jobb. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker  for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Kongsvinger ungdomsskole, Spar-butikk på Snarøya og Maskinparken TRE i Trondheim.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at "Årets trebyggeri 2018" er Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim.

alt

 

Fornøyde prisvinnere: Fra venstre: Odd Grøthe, WSP Norge; Ørjan Vårdal, Veidekke Eiendom; Sigbjørn Faanes, Veidekke Entreprenør; Solveig Djønne Haugli, Veidekke Eiendom og Katrine Falch Aune, Hus Arkitekter. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

 

Årets vinner får prisen for: 

  • Nyskapende og innovative løsninger på bruk av tre
  • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
  • Industrialiserte og effektive løsninger
  • Tydelige ambisjoner og gjennomgående fokus på miljø- og bærekraft
  • Økonomisk effektive løsninger i et rent kommersielt marked

Maskinparken TRE – boligblokk i KL-tre, Lilleby, Trondheim

Byggherre: Lilleby Eiendom (50% Veidekke Eiendom, 50% andre investorer)
Arkitekt: HUS Arkitekter AS
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
RIB: WSP, RIbrann: Rambøll AS, RIaku: Brekke & Strand AS, TUE Massivtre: WoodCon AS, TUE Elektro: Vintervoll AS. TUE Rør: GK Rør AS. TUE Ventilasjon: Bryn Byggklima AS. TUE Grunnarbeider: Tverås Maskin AS. UE Maler: Sandå

Maskinparken TRE er det 6. salgstrinnet på Nye Lilleby i Trondheim, hvor Lilleby Eiendom (eid 50% av Veidekke Eiendom) på en over 100 mål stor tomt utvikler en helt ny bydel der det tidligere var lokalisert tungindustri. Nye Lilleby er et bilfritt område, med 38 mål grønt areal som gjør at Nye Lilleby blir Trondheims nye grønne bydel. På nye Lilleby er det bygget både rekkehus og boligblokker, med utstrakt bruk av tre som fasademateriale.

Maskinparken TRE i Trondheim er en 8 etasjers boligblokk i KL-tre og passivhusstandard, bygget for det kommersielle markedet. Veidekke har fokus på bærekraft og ønsker å vise frem resultatene man har oppnådd gjennom et ambisiøst KL-treprosjekt. Et viktig delmål har vært å bidra til utvikling av byggemetoden for å gjøre den mer tilgjengelig og vanlig i norsk byggenæring.

Juryen har bestått av:

Sentrale kriterier for bedømmingen har vært:

  • Innovativ og spennende trebruk 
  • Høy arkitektonisk kvalitet 
  • Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri 
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
  • Bidratt til leverandørutvikling