Finansparken.jpg

Vinner av Årets Trebyggeri 2019

Vinneren av prisen Årets Trebyggeri 2019 er næringsbygget Finansparken, som er det nye hovedkvarteret til SR Bank i Stavanger.

Prisen ble delt ut på DOGA 24. juni. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking.

Bygget totalt er på snaue 23.000 kvm og har 7 etasjer med trekonstruksjoner over bakken.

Bygget er basert på et industrialisert byggesystem med limtre og massivtre samt spesialtilpassede dragere i limtre av bøk. Prosjektet viser til fulle hvilke arkitektoniske og tekniske muligheter bruk av tre gir.

Prosjektet er det største trebaserte næringsbygget som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge næringsbygg med fremragende arkitektur og høye miljøambisjoner. Miljøløsningene omfatter lavt energiforbruk, grønne tak, energibrønner, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp. Bygget blir også et BREEAM Outstanding-prosjekt.

alt

Treteknisk og TreFokus i samarbeid med Byggeindustrien skulle etter planen dele ut prisen Årets Trebyggeri 2019 under Byggedagene. På grunn av korona ble Byggedagene avlyst, og Årets Trebyggeri og Årets Bygg og Anlegg ble derfor delt ut på en komprimert utgave av Byggedagene. Årets Trebyggeri 2019 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2019. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer eller andre konstruksjoner. Juryen har gått gjennom et stort antall prosjekter som er ferdigstilt i 2019, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

Årets Trebyggeri 2019 – tre flotte byggeprosjekter nominert

Juryen har i år gått gjennom og vurdert et stort antall prosjekter. Det var stor spennvidde og høy kvalitet i prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. «Juryen hadde også i år en krevende jobb. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Finansparken, Mjøstårnet og JJK Kaffebrenneri.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets Trebyggeri 2019” er Finansparken i Stavanger.

Årets vinner får prisen for: 

  • Nyskapende og innovative løsninger på bruk av tre
  • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
  • Industrialiserte og effektive løsninger
  • Tydelige ambisjoner og gjennomgående fokus på miljø- og bærekraft
  • Fremragende arkitektonisk kvalitet

Juryen har bestått av:

Sentrale kriterier for bedømmingen har vært:

  • Innovativ og spennende trebruk 
  • Høy arkitektonisk kvalitet 
  • Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri 
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
  • Bidratt til leverandørutvikling