Samling Biri Skipet.jpg

Årets trebyggeri 2020

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2020 på et arrangement Byggeindustrien gjennomfører den 31. august. 

Juryen har nå gått gjennom en rekke prosjekter, som er ferdigstilt i 2020, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

- Juryen hadde som alltid en krevende jobb i år. Av de innmeldte prosjektene til kåringen vil mange av dem kunne ha vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

De tre kandidatene er:

Skipet - Samling - Biri Omsorgssenter
 

Skipet

alt

Skipet. Foto: Jan M. Lillebø

I Bergen har GC Rieber bygget sitt første store næringsbygg i tre, Skipet. Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip. Bygget har bæresystem i massivtre og limtre og har generelt sett omfattende trebruk. Prosjektet har gjennomgående god arkitektonisk kvalitet, høye miljøambisjoner og er godt tilpasset byggene rundt.  

Formspråket gir bygget en klar identitet og har en tiltalende 1. etg. Bygget bidrar også til å bringe aktivitet til gaterommet og gir på denne måten noe til byen. Det vurderes også som positivt at en privat utbygger har høye ambisjoner og konkret bidrar til å skape norsk leverandørutvikling.

Samling

alt

Samling. Foto: Jøran Ledal

I Nord-Odals kommunesentrum har kommunen sammen med Helen&Hard arkitekter skapt et nytt sentrum og knutepunkt i bygda. Gjennom et tydelig og offensivt arkitektonisk grep har prosjektet Samling tilført bygda noe nytt. Samling er et flerfunksjonelt prosjekt og rommer boliger, bank og bibliotek/samlingssted.

Arkitektens formspråk er tydelig og gjenkjennelig gjennom sin organiske tilnærming. Prosjektet er spesielt flott innvendig med utsøkt trearbeid med presisjon og finish som et møbel. Samling gir Nord-Odal et fint signalbygg som fremstår som et smykke.

Biri Omsorgssenter

alt

Biri Omsorgssenter. Foto: Melissa Hegge

På Biri har kommunen investert i et nytt omsorgssenter som også skal gi noe mer til stedet og bygda ut over det å være omsorgssenter. Prosjektet består av fire bygningskropper som henger sammen, men som bryter opp et stort volum og tilpasser seg godt til den lokale skalaen. Prosjektet er et tydelig moderne bygg, men har samtidig klassiske elementer som f.eks. bruk av saltak.

Gjennom valg av form og skala er prosjektet godt stedstilpasset. Sammen med den eksisterende bebyggelsen har bygda fått et nytt knutepunkt. Kafebygget – eller Storstuen som den kalles - ligger sentralt i bygget, og er en invitasjon til folk på Biri om å komme på besøk. Et åpent og inviterende fellesrom skal bli Biris nye møtested. Prosjektet er et godt eksempel på «oppgradering» av et bygdemiljø og bygg med flerfunksjonalitet.

Kort om Årets Trebyggeri 2020

Årets Trebyggeri 2020 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2020.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Sentrale kriterier for bedømningen er: 

  • Innovativ og/eller spennende trebruk 
  • Høy arkitektonisk kvalitet 
  • Energieffektivitet 
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
  • Bidratt til leverandørutvikling 

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, samt utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Audun Øvrum, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

Kontakter:

Aasm. Bunkholt          aasmund.bunkholt@trefokus.no - tlf 90852818

Audun Øvrum             audun.ovrum@treteknisk.no - tlf 918 25 430
 

Pressekontakt for de nominerte kandidatene:

Samling:
     Jøran Ledal - ledal@me.com - tlf. 932 45 009
Skipet:
     Birgitte Skår - birgitte.skar@gcrieber.com - tlf. 476 78 150
Biri Omsorgssenter:
     Liv Benedicte Brekke - liv.benedicte.brekke@boelgeblikk.no - tlf. 45 68 45 07

Publisert 23. juni 2021