Bilde uten tittel.png

Bark kan gi bedre dyrehelse

Vi har hørt om bark benyttet til husdyrfor i tider med uår, og betegnelsen barkebrød assosieres med noe vi må spise i mangel på annen mat.

En forskergruppe organisert av NIBIO har funnet positive effekter av barkinnblanding i dyrefor. Et ekstrakt av bark fra gran og furu viser seg å hemme utviklingen av mage- og tarmparasitter. Dette kan bli et virkemiddel for å begrense bruken av antibiotika som igjen har en rekke uheldige bivirkninger både på dyr og samfunn. 

Forsøk utført ved laboratorier i Norge og Skottland har vist ønsket effekt på parasitter i tarmsystem til sau og geit.

Bark inneholder tanniner, det er disse forskerne ekstraherer og tilsetter dyreforet.  Ulike forhold kartlegges ved forskningen; - vinterbark har andre egenskaper enn sommerbark - furubark har andre effekter enn granbark. 

Bark utgjør ti prosent av tømmervolumet ved norske sagbruk, nye bruksområder med merverdi vil derfor kunne bidra positivt til trelastprodusentenes økonomi. 

Karl Mahnert ved Treteknisk har sørget for bark til forsøkene, og har bestemt andel trevirke og fuktinnhold i barken.
Barken har han hentet hos Bergene Holm AS og Norske Skog Saugbrugs.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt eller besøk prosjektets hjemmeside:

https://www.nibio.no/prosjekter/barkcure