IMG_20180911_122847.jpg

Fagmøte: Bærekraftig materialbruk i krysslimt massivtre

Rasmus Rønning fra Proneo startet møtet ved å stille følgende spørsmål: «Hva er dine forventninger til dette fagmøtet?» Svarene ble registrert ved hjelp av mentimeter. Muligheter, kunnskap og marked var stikkordene som fikk størst oppslutning.

EU-prosjekt har undersøkt returvirke i massivtre

I tillegg ble det nevnt regelverk, bærekraft og sirkulær økonomi. Videre delte Andreas Stenstad fra Treteknisk erfaringer fra EU-prosjeket «Build in wood», hvor det har blitt undersøkt hvordan returtrevirke presterer som råstoff i elementer av krysslimt tre. Erfaringene fra testene som er gjort er lovende, og det er ikke tegn til at tidligere brukt virke presterer dårligere enn nytt når det benyttes som tverrgående sjikt i kl-tre. Stenstad oppsummerer med at det som må jobbes med fremover er effektive renseteknikker som fjerner mekaniske festemidler, en fornuftig dokumentasjonsordning og mulighet for fingerskjøting av korte lengder for bedre materialutnyttelse.

Positive industrierfaringer

Ole Petter Segtnan, daglig leder i Retura IR gav en innføring i hvordan gjenbruk av returtre fungerer i praksis. Retura IR håndterer og bearbeider returtrevirke – tidligere var dette kun til oppvarming, men nå mer rettet mot gjenbruk. Forprosjekt med Arbor sponplater som resulterte i ny produksjonshall for bearbeiding og kverning av returtrevirke. Det jobbes videre å optimalisere ulike kvaliteter i flisen som skal gå til sponplateproduksjon.

Knut Lundem Hougsrud fra Norsk Massivtre AS forklarte hvordan deres kantstilte massivtre som skrus sammen kan utnytte returtre. Hougsrud legger vekt på at siden elementene skrus og ikke limes, er man ikke like avhengig av helt rene overflater, slik man vil være for limte produkter. Han nevner også at enkelte bygg med mildere krav, f.eks. fjøstak kan løses med elementer med flere skjøter da returtre har korte lengder.

Jon Sneve fra Ottadalen Massivtre gav en innføring i deres nye produksjon av kl-tre i Vågå. Sneve nevnte også utfordringen med å få rent nok virke, i tillegg til muligheten å fingerskjøte når det kommer til returtrevirke i kl-tre.