Brann 02 nov 19.jpg

Foredrag om Brannbehandlet trevirke fylte salen på Bygg Reis Deg

Regelverk og dokumentasjonskrav for brannbehandling av trevirke samt egenskaper, ulike behandlingsmetoder og vedlikeholdsbehov var et av temaene på Bygg Reis Deg.  

Treteknisk er av Direktoratet for Byggkvalitet utpekt som teknisk kontrollorgan for CE-sertifisering av en rekke ulike byggevarer.

Trebaserte plater samt kledning i heltre og paneler skal CE-sertifiseres dersom det er påført brannhemmende overflatebehandling eller brannhemmende impregnering.

alt

Ivar Horsberg Hansen fra Treteknisk gjennomgikk regelverk og dokumentasjonskrav.

CE-sertifiseringen er basert på brannprøvinger av de aktuelle produktene. Treteknisk vil gjennom kontroller sjekke at produsentene har kvalitetssystem og kontrollrutiner, som sikrer at de produserer i samsvar med de produktene som er testet.

CE-sertifiseringen er obligatorisk for denne typen produkter, og det er ikke lov å omsette slike produkter uten CE-sertifisering.

Se pdf fra foredraget til Horsberg Hansen her.

Egenskaper, ulike behandlingsmetoder og vedlikeholdsbehov.

Vi kommer til å bygge tettere og høyere i fremtiden på grunn av økende boligpriser og urbanisering. Høy og tett bebyggelse stiller strenge krav til brannbeskyttelse, ikke minst til fasadekonstruksjonen. Kravene kan tilfredsstilles ved hjelp av aktiv brannbeskyttelse (f.eks. sprinkling) og/eller passiv brannbeskyttelse (dvs. brannbeskyttelsesmidler). Hvis det er krav om at trekledning har Euroklasse B, kan den bare oppnås ved hjelp brannbeskyttelsesmidler.

alt

Ulrich Hundhausen fra Treteknisk tok deltakerne gjennom egenskaper, ulike behandlingsmetoder og vedlikeholdsbehov.

Treteknisk anbefaler at brannbeskyttelsesmidler for trefasader er klassifisert som DRF class Ext iht. NS-EN 16755:2017. Det finnes mange effektive midler som enten påføres ved overflatebehandling (brannmaling) eller impregnering (brannimpregnering), men de fleste forutsetter regelmessig vedlikehold i form for overflatebehandling i utendørs bruk. Dette gjelder for brannmaling men også for de fleste midlene som påføres ved impregnering, fordi de er saltbaserte og dermed utsatt for utvasking.

Utvaskingen kan unngås ved bruk av påføring av et konvensjonelt malingssystem, som igjen trenger periodisk vedlikehold. Kun noen få impregneringsmidler er fuktstabile. Disse er imidlertid dyrere enn saltene, og kledningen er vanskelig å overmale i tilfellet det er ønsket en beiset eller malt fasade for estetiske grunner. 

Se pdf fra Hundhausens foredrag her.

Publisert 8. november 2019.