Tekna3.jpg

Oslo lufthavn. Foto: Blumer Lehman AG

Bruk av moderne trekonstruksjoner

I januar og februar 2021 samles «trekompetansen» til flere webinar. «Bruk av moderne trekonstruksjoner» på Teknas tradisjonelle kursdager blir erstattet med en serie webinarer.

Norsk Treteknisk Institutt, Forum for trekonstruksjoner, WoodWorks!, Tekna og NITO er vertskap for webinarene som vil bli gjennomført fra kl. 09.00 - 10.45 den 12.01, 19.01, 26.01 og 02.02.2021.

Det bygges stadig mer i tre, og bruk av tre i store bygg og konstruksjoner blir stadig mer aktuelt. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar også til at tre i økende grad blir vurdert som et alternativ i både store og små byggeprosjekter. Men hvilke erfaringer har vi per dags dato innen:

  • Prosjektering og planlegging av trekonstruksjoner ved bruk av parametrisk design?
  • Hybride konstruksjonsløsninger?
  • Hvilke muligheter som ligger i gjenbrukstre?
  • Knutepunkter i større trekonstruksjoner?
Hva kan du forvente å få høre noe om?
  • Tirsdag 12.01 vil det dreie seg om hvordan kan man kan bruke parametrisk design i prosjektering og planlegging av trekonstruksjoner. Her vil det også bli presentert aktuelle eksempler fra sveitiske Lehman-gruppen som blant annet har levert trekonstruksjoner til Gardermoen lufthavn og Swatch-bygget i Biel.
  • Tirsdag 19.01 vil du få høre om hvordan kan man kan benytte stål og betong i kombinasjon med tre for å få det beste ut av hvert materiale. Her vil det også bli vist praktiske eksempler fra Cree buildings som blant annet har levert Life Cycle Tower ONE i Dornbirn og Siemens Campus i Erlangen.
  • Tirsdag 26.01 vil det handle om hvordan gjenbrukstre kan brukes industrielt i KL-Tre (massivtre), og hvordan en sirkulærverdikjede kan se ut.
  • Tirsdag 02.02 vil du få en teoretisk tilnærming til knutepunkter i større trekonstruksjoner med aktuelle eksempler.

alt alt

Konstruksjon levert fra Lehman Group til Tax-Free butikkene på Gardermoen lufthavn. Foto: Bernt Skatvedt, Oslo Lufthavn.

Byggavfall er en av de største forurensningsproblemene i Europa. Loopfront har utviklet en plattform som bidrar til at byggematerialer og inventar kan resirkuleres gjennom ombruk eller som råstoff for produksjon av nye materialer. Under webinaret den 26.01 vil de presentere plattformen som vil kunne skape en helt ny sirkulærverdikjede. 

Prosjektleder for bygg i WoodWorks! og møteleder Knut Amund Skatvedt, håper at arkitekter, entreprenører, utbyggere, bestillere, leverandører og andre vil vite mer om hvilke erfaringer vi har med bruk av tre.

Lenke til påmelding finner du her.

Publisert 24. november 2020.