logo og sensor.jpg

Bruk av sensorteknologi

Det kommer stadig nye leverandører av sensorteknologi på markedet. Sensorene kommer i alle mulige formfaktorer, og med et stort antall av løsninger for avlesning av disse. For inntil for få år siden måtte vi fysisk ut på stedet hvor sensorene var plassert for å laste ned data fra overvåkningen. I dag er dette blitt annerledes, sensorene minsker i størrelse og med mange tilkoblingsmuligheter, og derav har vi fått begrepet IoT (Internet of Things). 

alt

Det er ulike tilkoblingsmuligheter for sensorene, og ofte er det behov for en «gateway» som fungerer som ett samlingspunkt for all kommunikasjon mellom sensorer.  Disse "gatewayene" kommuniserer videre med internett slik at vi fra kontoret henter data og analyserer. Dette gjør selvsagt til at overvåkning av trekonstruksjoner blir enklere og billigere for kunden.

Norskutviklet sensor

Treteknisk jobber for tiden med overvåkning av en gulvkonstruksjon i en idrettshall hvor det er ønsker om å vite hvordan fuktighetsnivået er mellom gulv og betongdekke. Treteknisk jobber her med sensorer fra Disruptive technologies. Disruptive technologies er et norsk selskap som har fått mye oppmerksomhet for sine sensorer. Valget på DT ble gjort på grunn av størrelsen. Sensorene settes opp med en «gateway» som har innebygd 4G sender slik at vi kan hente data direkte fra internett.

Vi på Treteknisk er opptatt av å finne løsninger som gjør at vi enklere kan hjelpe medlemmer og kunder med de loggeoppgavene som de har behov for hjelp til.

Mulighet for langtidsovervåkning

Er dagens sensorer det nye gullet, kanskje ikke, men vi kan i dag få mye mer kunnskap om våre trebygg og miljø enn vi kunne tidligere. Med lavere kostnader på teknologien vil vi oftere kunne benytte oss av langtidsovervåkning for å finne løsninger på vanskelige oppgaver.