Brannbehandlet trevirke.jpg

Bygg Reis Deg 2019 - Brannbehandlet trevirke

Tid: 17. oktober 2019 kl. 12.30 – 14.00

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Påmelding her

Etterspørselen etter tre øker og stadig flere ønsker å benytte tre i fasader også i høyere bygg. Det finnes ulike metoder å behandle trevirket på som forbedrer treets egenskaper ved brannpåvirkning. Maling, lakk og impregnering er eksempler på brannbehandling med ulike behov for vedlikehold. Treindustrien opplever forvirring i markedet knyttet til dokumentasjon av brannbehandlet trekledning og inviterer til møte for å klargjøre egenskapene, kravene og regelverket knyttet til disse produktene.

Agenda:

12.30 – 12.40   Krevende bestillere v/Heidi Finstad, Treindustrien

12.40 – 13.00   Krav til produktdokumentasjon v/Ivar Horsberg Hansen, Treteknisk Institutt

13.00 – 13.30   Brannbeskyttelse av tre: metoder og vedlikehold ved utendørs bruk v/Ulrich Hundhausen, Treteknisk Institutt

13.30 – 13.50   Tilsyn, oppfølging av regelverk og ansvarsforhold v/Janneke Solem, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

13.50 – 14.00   Tre inn i fremtiden v/Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien