Henning Horn.jpg

Byggskolen fornyer kursmateriell for fagopplæring.

Vi opplever en økende pågang til våre kurs for voksne som vil ta fagbrev, forteller faglærer ved Treteknisk Trond Kalstad.

Fagutdanningen som formelt hører under Byggskolen, er et 8- måneders nettkurs som fører elevene frem til den teoretiske delen av fagprøven. 

Byggskolen har det siste året fornyet undervisningsmateriellet og inngått et samarbeid med Fagforlaget som distributør.

Oppdaterte fagbøker

Kursopplegget omfatter i alt ni fagmoduler.  John Barbakken har hatt ansvaret for å oppdatere bøkene med Turid Sigvartsen som medforfatter.

Foreløpig er seks bøker omarbeidet;  Sagmaskiner, Tørking og Energiproduksjon, Sortering av skurlast, Høvelmaskiner, Produksjon av høvellast, Norsk Treindustri. De kan nå bestilles hos Fagbokforlaget.

 Fagbrev for voksne

Operatører med erfaring fra trelastproduksjon kan gå opp til fagprøve i Trelastfaget.  Treteknisk gjennomfører teoriundervisningen frem mot fagprøven som nettundervisning.

«Vi har prøvd ulike opplegg og erfarer at der flere fra samme bedrift gjør dette sammen blir utbyttet størst» forklarer Trond Kalstad som er faglærer.

Små grupper med folk som arbeider på forskjellige steder gir godt utgangspunkt for diskusjon og læring.  Dessuten øker det forståelsen for hverandre og lagfølelsen i bedriften, understreker han.

 

Kontakt

Trond Kalstad
e-mail: tka@treteknisk.no
mob: 911 29 552