41322.jpg

Årets trebyggeri 2015

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2015 er «Treet» - verdens høyeste trehus. Prisen ble delt ut på Byggedagene 8. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Bygget har et avansert industrialisert byggesystem som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden

Verdens høyeste trehus er med sine 14 etasjer et pilotprosjekt for bærekraftige høye trebygninger i urbane områder. Ny kunnskap om bygging av høyhus i tre har blitt utviklet. "Treet" vil fungere som inspi rasjon for lignende prosjekter i framtiden, og vil gi grunnlag for utviklingen av både lavere og høyere trebygninger. Bygningen oppfyller passivhuskravene, og har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Bæresystemet er i limtre, mens leilighetene er basert på moduler. Trapper og heissjakter er i massivtre. Prosjektet rommer 62 leiligheter og er på totalt 5600 kvm.
Nye treløsninger er tatt i bruk og prosjektet har bidratt til utvikling av nye løsninger hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter.

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2015 under Byggedagene. Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Årets Trebyggeri 2015 – tre flotte byggeprosjekter nominert

Juryen har gått gjennom og vurdert mer enn 20 innsendte prosjekter. Det er stor spennvidde og kvalitet blant de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. Juryen festet seg spesielt ved 3 prosjekter: Åsveien Skole i Trondheim, Treet i Bergen og Ås Gård - Senter for husdyrforsøk på Ås.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2015” er «Treet» - verdens høyeste trehus

Vinneren ”Treet” kjennetegnes ved:
  • Grensesprengende og innovativ trebruk
  • Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre
  • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
  • Industrialiserte og effektive løsninger
  • Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid
Sentrale kriterier for bedømmingen:
  • Innovativ og spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling

Kort om de nominert til Årets trebyggeri 2015

«Treet» - Verdens høyeste trehus

"Treet" er et pilotprosjekt for bærekraftige høye trebygninger i urbane områder. Ny kunnskap om bygging av høyhus i tre har blitt utviklet, og ”Treet” vil slik gi grunnlag for utviklingen av både lavere og høyere trebygninger. Bygningen oppfyller passivhuskravene og har fått støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Bæresystemet er i limtre, leilighetene er basert på moduler, og trapper og heissjakter er i massivtre.
Sted: Bergen
Byggherre: BOB Eiendomsutvikling
Arkitekt: Artec Prosjektteam
Totalrådgiver: Sweco
Massivtre- og limtrekonstruksjoner: Moelven Limtre
Moduler: Kodumajatehase

Åsveien skole – Et prosjekt i Framtidens bygg

Prosjektet har vært et av Trondheim kommunes pilotprosjekt i Framtidens Bygg og Trebyen Trondheim. Prosjektet har hatt en helhetlig tilnærming til bærekraft fra oppstart til gjennomføring. Grundige beregninger av klimagassutslipp for alle byggematerialer har gitt ny kunnskap og økt oppmerksomhet om betydningen av materialbruk i et klimaregnskapsperspektiv. Det er brukt tre i bærende konstruksjoner, dekker og klimaskall.
Sted: Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Totalentreprenør: Betonmast Trøndelag
Arkitekt: Eggen Arkitekter
Landskapsarkitekt: Løvetanna
Rådgivere:
Bygg, brann, akustikk, energi, miljø og VA: Cowi
Geo: Multiconsult
Elektro: Vintervoll
VVS-rør: Sweco
VVS-ventilasjon: Asplan Viak
Vei: Vianova

Ås gård – Norges største gårdsanlegg

Ås gård er Norges største gårdsanlegg på totalt rundt 12.000 kvm fordelt på flere bygg. Bæresystemet for alle bygg er utført i treverk. Søyler, dragere og takkonstruksjon er levert som en kombinasjon av limtre, gitterdrager og tretakstoler, noe som har bidratt til å skape et åpent og luftig arkitektonisk uttrykk. Utvendige vegger er levert med bindingsverk i treverk. Det er benyttet upigmentert royalimpregnert kledning på alle fasader. Alle innervegger er levert med bindingsverk i treverk og er kledd med vannbestandig finerplater i alle husdyrrom.
Sted: Ås
Byggherre: Statsbygg/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Byggherre: Statsbygg
Totalentreprenør: Skanska
Arkitekt: ØKAW Arkitekter / Nyrens Arkitekter
Landskapsarkitekt: Link Landskap
Rådgiver: Multiconsult

Mer informasjon om Årets trebyggeri 2015

Byggherre: Bergen og omegn boligbyggelag (BOB)
Adm. dir Terje Gilje, terje.gilje@bob.no, 993 09 090
Prosjektleder Ole Kleppe, ole.kleppe@bob.no, 901 44 958

Konkurransesekretariat

Norsk Treteknisk Institutt: Hilde Tellesbø, hilde.tellesbo@treteknisk.no, 994 60 629
TreFokus: Aasm. Bunkholt, aasmund.bunkholt@trefokus.no, 908 52 818