14497_r9n0McJpL4M.img.jpg

Industrialisert trehusbyggeri 26. april 2016

Invitasjon til møte Radisson Park Inn på Gardermoen, Tirsdag 26. april 2016

 

Industrialisert trehusbyggeri er en kostnadseffektiv byggemetode som når stadig større markedsandeler. Innenfor arkitektur, produksjonsprosesser og markedsføring har verdikjeden store muligheter. Aktører i næringen samler nå sine krefter for å etablere en plattform for videre satsing.

Bolk I Mulighetene ved bruk av industrialiserte løsninger ved bruk av tre

Bolk II Verktøyene

09.50 Startkaffe

Bolk I Veien er åpen
10.00 Åpning
10.05
Hvordan kombinere god arkitektur og industrialisert produksjon?
Lene Nærland - BAS-arkitekter
10.25
Mjøstårnet, internasjonalt i front basert på lokale leverandører
av industrialiserte løsninger.
Arthur Buchardt
10.45
Modulbygg i tre i opptil 6 etasjer - aktuelle prosjekter og utfordringer.
Frank Hestås - Konsmo Fabrikker
11.05
Industrialiserte treelementer fra Ringsaker.
Klas Forfang, Per Arne Barli - Ringsaker Takelementer AS

11.30 - 12.30 Lunsj.
Bolk II Verktøy
12.30
Treindustrielle løsninger - Standardisering som verktøy.
Thomas Orskaug - Treteknisk
12.50
God dokumentasjon skaper grunnlag for vinnere i markedet.
Trond Ramstad - SINTEF Byggforsk
13.10
Trebaserte industrielle løsninger i fasader. Dokumentasjon av løsninger.
Sigbjørn Daasvatn - 3CON.
13.30
Lean production - en nøkkel til økt konkurransekraft.
Bjørn Bergan - SINTEF Raufoss Manufacturing
14.00 Slutt

Deltakeravgift kr 500. Faktura ettersendes.
Arrangører: Styringsgruppa Industrialisert Trehusbyggeri - Treteknisk - TreFokus - Innovasjon Norge.

Påmelding innen 20. april til Norsk Treteknisk Institutt
firmapost@treteknisk.no tlf 988 53 333
Kontakt: per.skogstad@treteknisk.no tlf 951 00 348
Navn: …………………………………………………….

Navn: …………………………………………………….

Bedrift: ……………………………………………………

Fakturaadresse: ………………………………………….

Tlf. ………………….. E-post ………………………………………………