Årets trebyggeri 2023 - Samlebilde nominerte v2.jpg

De nominerte prosjektene til prisen for årets trebyggeri 2023 er…

De tre kandidatene er: Lumber bygg 4, Svalbard Folkehøgskole og «Flishuset» Ørje Brug.

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no markere treets stadig tydeligere posisjon ved å dele ut prisen «Årets trebyggeri 2023» på Byggegallaen under Byggedagene 13. mars.

– Det har vært en krevende jobb for juryen, og bredden i type bygg var spesielt stor i år. Flere av de innmeldte prosjektene kunne ha vært verdige vinnere av prisen, men juryen føler de har funnet tre solide kandidater som alle er flotte representanter for det moderne trebyggeriet, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

De tre kandidatene er: Lumber bygg 4, Svalbard Folkehøgskole og «Flishuset» Ørje Brug.


Lumber bygg 4

Lumber bygg 4 er et nærings- og kontorbygg i Kristiansand. Bygget har seks etasjer – en inntrukken førsteetasje utgjør næringsetasjen med fem kontoretasjer over. Lumber-tomten har historisk tilknytning til treindustrien gjennom tømmerdrift og produksjon av kryssfiner.

Bygget er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirke-konstruksjon av massivtre og betong som gir effektive etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som det håndterer brann og akustikk. Hjørnesøylene i førsteetasjen er skrå for å tilpasse for vannledninger og legge til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget.

Mellom tredje og fjerde etasje har atriumet en interntrapp med bærende vanger i massivtre. Øvre del av trappen ligger an mot en limtrebjelke og nedre del henger i stag. Dette for-hindrer forplantning av vibrasjoner og gir et svevende uttrykk da den ikke berører gulvet.

Det er i prosjektet lagt vekt på en sirkulær og bærekraftig materialbruk, en stor fleksibilitet i planløsninger, og materialvalg er gjort med tanke på ombrukbarhet. Prefabrikkerte bygningselementer i limtre og massivtre bidro til en effektiv byggeplass som ble ren og stille med mindre støv og støy sammenlignet med tradisjonelle byggeplasser.

Fasadeelementene består av grønnmalt brannimpregnert trepanel montert på buede lekter, som gir et levende skyggespill i fasaden. Over hvert element er det et rett vannbrett som kaster en buet skygge på panelet. Malingen vil forvitre over tid og etterlate en ferdig grånet trefasade hvor vannbrettet også vil bidra til å gi forvitringen en buet form.

Det er lagt opp til en så utstrakt bruk av eksponert trevirke i interiøret som mulig. Alle bærende konstruksjoner er eksponert og yttervegger er kledd med hvitpigmentert granpanel.

 

Svalbard Folkehøgskole

Svalbard Folkehøgskole er et skolebygg i Longyearbyen. Skolen har 125 skoleplasser og bygget inneholder fellesareal, undervisningsrom, kjøkken og spisesal. Skolen ligger på området Sjøskrenten helt ned mot fjorden med flott utsikt.

Bygget er fundamentert på peler for å ikke føre varme ned i grunnen som tiner permafrosten. Dette er vanlig byggemetode på Svalbard og i arktiske områder med permafrost. Bruk av tre i bæresystemet er gunstig siden det har lav egenvekt og dermed begrenser kreftene som fundamentet skal bære. Over pelene er det limtredragere med et bæresystem av massivtre. Utenpå massivtrefasaden er det brukt trykkfast isolasjon med utenpåliggende stående trekledning.

Innendørs er en del av veggene av massivtre, mens noen vegger har av hensyn til akustikk og brann tradisjonell oppbygning men med finerplater som synlig overflate. Det er også noen ordinære vegger med malt gips. Innvendig trapp i spisesalen består av vange av massivtre på den ene siden kombinert med et spilerekkverk på den andre siden.

Prosjektet har gjenbrukt gruveplank fra avviklingen av Svea kullgruve. Gruveplanken ble brukt til å bære taket i gruvegangene. Dette materialet ble fraktet til Longyearbyen og etter høvling, sliping og lakking ble den grove gruveplanken omgjort til etasjesenger for elevene på internatrommene og blant annet karakteristiske trapper, benker og bardisk.

 

«Flishuset» Ørje Brug

«Flishuset» er et gjenoppbygd lagerbygg i Ørje. Det vernede industriområdet Ørje Brug er et godt bevart kulturmiljø med rik historie innen tømmerfløting og bearbeiding av trevirke. Flishuset ble oppført tidlig på 1900-tallet, og fungerte som lagerbygg i tilknytning til tresliperivirksomheten på Ørje Brug.

Det opprinnelige flishuset var sannsynligvis en gammel låve som i sin tid ble flyttet, og var i svært dårlig forfatning. Etter vurderinger og samarbeid med Fylkeskonservatoren ble det besluttet å rive bygget og bygge det opp på nytt med byggemetoder basert på gamle håndverkstradisjoner. Det nye bygget har samme proporsjoner, materialitet og uttrykk som det opprinnelige bygget.

Det ble utviklet et nytt, stedstilpasset bygg med høy arkitektonisk kvalitet og mange gode bruksmuligheter. Et system av låvedører og hev- og senkeporter basert på det opprinnelige byggets mekaniske løsninger, kan lukkes foran nye generøse glassflater. Slik kan bygget fremstå som det alltid har gjort, samtidig som det muliggjør ny og utvidet bruk. Interiøret formidler tolkningen av en gammeldags låvekonstruksjon

Høye ambisjoner innen miljø og bærekraft er utgangspunktet for at både materialer og arbeidskraft er hentet lokalt. Prosjektet er et rendyrket trebyggeri, og alt konstruktivt virke
er av høy kvalitet, og hogd, sagd, tørket og høvlet lokalt. Som isolasjon er det benyttet trefiberisolasjon, dampbrems erstatter dampsperre av plast, og vindsperren er av trefiber.
Til og med spiker er av bøk. Det er benyttet rødmalt låvepanel på alle vegger og sink bølgeblikkplater på taket.

 

Se mer detaljert informasjon om prosjektene lenger ned.


Kort om årets trebyggeri 2023

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer mm. både i form av nybygg og ombyggings-/påbyggingsprosjekter.

I bedømmelsen legges det vekt på:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2023.

Juryen består av:

  • Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
  • Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
  • Audun Øvrum, Treteknisk
  • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
  • Aasmund Bunkholt, TreFokus


Kontaktpersoner er:

Lumber bygg 4.jpg
Foto: Kyrre Sundal / Oslotre AS
​​​​​​​

Lumber bygg 4

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Nærings- og kontorbygg, nybygg

Entreprisekostnad: 74,5 millioner kroner, eks. mva og grunn/kjerne

Bruttoareal: 4530 kvadratmeter, inkl. fellesareal i eksisterende kjerne

Byggeperiode: Mars 2022 – sommer 2023

Oppdragsgiver: Lumber Teknopark AS v/ Skeie Eiendom

Entreprenør: VEF Entreprenør AS

Arkitekt, interiørarkitekt og RIBtre: Oslotre AS

Svalbard Folkehøgskole.jpg
Foto: Martin Øen
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Svalbard Folkehøgskole

Sted: Longyearbyen på Svalbard

Prosjekttype: Skole, nybygg

Kontraktsverdi: 115,5 millioner kroner

Areal: 2300 kvadratmeter

Byggeperiode: Januar 2022 – februar 2023

Byggherre: Store Norske Eiendom

Totalentreprenør: Hæhre Arctic AS

Arkitekt: LINK Arkitektur

Prosjektering: Multiconsult Norge AS

Flishuset.jpg
Foto: Stiftelsen Ørje Brug
​​​​​​​​​​​​​​

«Flishuset» Ørje Brug

​​​​​​​Sted: Ørje

Prosjekttype: Forsamlingshus

Kostnadsramme: 10,5 millioner kroner

Areal: 200 kvadratmeter

Byggeperiode: 2020 – 2023

Tiltakshaver: Stiftelsen Ørje Brug

Byggmester: Jens Frøne AS

Arkitekt: STRÅ arkitekter