Moholt 50 - 50.jpg

Disse er nominert til Årets Trebyggeri

De nominerte prosjektene er Romsdalsmuseet, Moholt 50|50 og Steibrua, melder bygg.no.

I bedømmelsen legges det vekt på følgende:

• Innovativ og/eller spennende trebruk
• Høy arkitektonisk kvalitet
• Energieffektivitet
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
• Bidratt til leverandørutvikling

1. premie er en treskulptur til byggherren med diplom til arkitekt og rådgiver. De to andre prosjektene får «hederlig omtale».

Juryen består av:

• Birgitte Skjerve
• Line Kaasine
• Haakon Tronrud
• Hilde Tellesbø
• Arve Brekkhus
• Aasmund Bunkholt